Vernieling Werelderfgoed

Vernieling Werelderfgoed; Ook in Nederland.

Niet door oorlogshandelingen of terrorisme maar toch verdwenen of onherstelbaar beschadigd. Nu de periodieke schoonmaak van sloten en bermen achter de rug is, is het helaas weer tijd om de schade op te nemen.

o6_den ham

Den Ham

06_ham_nu

Den Ham 2014

o31_vuurlijn_nu

Ieder maaiseizoen een stukje eraf

o31_vuurlijn

O31, gaaf en nog op de juiste plaats

Grenspalen of limietpalen, de kleinste objecten van de Stelling van Amsterdam, opgenomen in het Provinciaal Monumenten register en behorende bij het UNESCO Werelderfgoed staan al meer dan honderd jaar in het veld. Een afbakening van de militaire gronden waar de forten, linies, sluizen en batterijen aangelegd zijn. Herkenbaar aan de O (van Ministerie van Oorlog) met een volgnummer op de boven en zijkant van een granieten paal.

o14_vuurlijn_nu

kop eraf

o14_vuurlijn

Kagerweg

Bij schoonmaak van bermen en sloten vallen de palen ten prooi aan de steeds zwaardere machines die deze noodzakelijk klus klaren. Vroeger met de zeis nog herkenbaar tussen het gras maar nu op een grote machine zittend zijn de machinisten onwetend van hun destructieve werking.

Een paar jaar geleden is er met veel inspanning van vrijwilligers een register aangelegd van de, toen nog bestaande, palen in het gebied van de Stelling.  Een droevig makend totaal en ieder jaar minder.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.