Stelling van Amsterdam

De Stelling van Amsterdam – Een introductie

De Stelling van Amsterdam vormde het meest omvangrijke nieuwe verdedigingswerk van het land. Het gold toentertijd bovendien als modernste en qua oppervlak grootste kringstelling van Europa. Aangelegd tussen circa 1880 en 1920, geeft deze stelling een compleet beeld van de ontwikkelingen in de militaire bouwkunst tussen de Vestingwet van 1874 en de herziening van de landsverdediging in 1922 Daarna werden delen ervan opgenomen in de Vesting Holland. In 1996 werd de Stelling van Amsterdam UNESCO Werelderfgoed.