Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing

Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacy rechten en meer verantwoordelijkheden voor organisaties.Omdat Stichting “Fort aan Den Ham” ook persoonlijke gegevens vastlegt, hebben we een privacy statement gemaakt.In deze privacy verklaring leest u welke persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen.Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten

Privacy verklaring

 

Wat:

  • Stichting “Fort aan Den Ham” verwerkt persoonsgegevens van vrijwilligers en donateurs/begunstigers.
  • De ENIGE persoonsgegevens die worden vastgelegd zijn: naam en telefoonnummer en/of emailadres.
  • Er worden GEEN bijzondere persoonsgegevens vastgelegd.

Waarom:

  • Deze gegevens zijn nodig voor de onderlinge communicatie tussen de vrijwilligers binnen de Stichting.

Registratie:

  • De secretaris registreert deze gegevens in een versleuteld bestand op één locatie met back-up.
  • De gegevens worden NOOIT zonder uw toestemming aan derden verstrekt.

Communicatie:

  • Email groepscommunicatie gebeurt niet via GMAIL maar een secure account bij een compliant Nederlandse provider.
  • Email groepscommunicatie wordt met BCC verzonden.
  • U heeft ten alle tijden recht op inzage en/of verwijdering van uw gegevens.
  • Op de website wordt geen data of gebruikers gegevens verzameld (cookies)

last update: