KNIL militair geëerd

Afgelopen zaterdag 22.08.2020 mochten wij namens het Ministerie van Defensie op Fort aan den Ham twee onderscheidingen uitreiken aan de nabestaanden van de KNIL sgt Frans Keasberry. Zijn zoon William Bill Keasberry kwam met zijn vrouw en kinderen naar het Fort waar wij (max 3 man sterk Laura voor koffie en cake. Froukje voor de foto’s en ik zelf in mijn functie als Kapitein KL) met inachtneming van de Corona regels een gepaste ceremonie konden houden welke recht deed aan het moed, beleid en trouw dat de sgt Keasberry eerst in de strijd tegen de Japanse agressor daarna als krijgsgevangene en vervolgens tijdens de politionele acties ten toon spreiden wat ons respect voor altijd verdient.
Hieronder een stukje uit het schrijven dat wij als dank hebben ontvangen en ook gericht was aan de man die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt : Marco Huysdens dank voor het vertrouwen.
“Gisteren werden wij door de Kapitein Erik Smit postuum de MOK en EOV onderscheidingen voor mijn vader, F.L. Keasberry, uitgereikt in het Fort aan den Ham te Uitgeest.
Mijn familie en ik hebben het ervaren als een waardige plechtigheid, op een waardige locatie. Alle lof voor de Kapitein Erik Smit, zijn vrouw en hun vriendin, die belangeloos deze taak op zich hadden genomen en zonder wie deze ervaring niet compleet was geweest. Zijn interesse in- en kennis van de historie zijn verbazingwekkend, terwijl zijn boeiende uitleg door ons allen zeer werd geapprecieerd.”
Namens alle vrijwilligers van Fort aan den Ham.
Met respect.

Comments are closed.