Jaaroverzicht 2020

Verslag werkzaamheden van het team vrijwilligers op Fort aan den Ham in 2020

Kort na de jaarwisseling de werkzaamheden weer opgepakt.

Ketels

Bij een dumpshop in Burgervlotbrug hadden we 3 kookketels gevonden die in onze keuken zouden passen. Weliswaar niet het originele ontwerp maar toch goed gelijkend. Voor ruim €300 deze kookketels aangekocht en met een aanhanger opgehaald en naar het fort gebracht. In de keuken hadden we al een grote stalen schaal staan, deze bleek exact te passen in de nieuwe kookketels. De rookgasafvoeren van de 3 kookketels gaan we nog maken. Hier zijn enkele aanpassingen voor nodig.

 

 

 

 

Vrijwilligersvergadering

In februari hebben we met onze vrijwilligers vergaderd over de resultaten van 2019 en de plannen voor 2020. De gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers is hoog, dus wat vrijwilligers zijn gestopt met werkzaamheden voor de Stichting of gaan zich in de toekomst anders inzetten voor het fort. Dit vraagt ook wat aanpassingen binnen het bestuur en een andere taakverdeling.

Kort na de vergadering kwamen de eerste beperkingen in beeld door corona. Met gepaste afstand onder elkaar zijn nog werkzaamheden gedaan, maar alles op beperkte schaal. Ook het Clusius college heeft nog een paar maal ons kunnen assisteren in het groen. Met de buren in de genieloods hebben we goede contacten hebben we nagezien wat de mogelijkheden zijn komend seizoen afhankelijk van mogelijke beperkingen door de corona.

Het tuig voor de hondenkar kon opgehaald worden in het voorjaar. De zadelmaker Stubenitsky heeft aan de hand van tekeningen en voorschriften prachtig werk geleverd. De tekeningen en wat fotomateriaal hadden we opgehaald bij het Nationaal Militaire Museum in Soesterberg. De voorschriften voor hondentuig hebben we mogen ontvangen via de hondenbrigade van de politie in Amsterdam.
We hebben nog wat aanpassingen voor het tuig moeten maken. De beugels over de rug van de honden hebben we gemaakt aan de hand van beschikbare foto’s. We hebben met de hondenkar een uniek stuk aan onze collectie toegevoegd. We hebben ook veel reacties mogen ontvangen, ook van musea, over deze aanvulling van onze collectie.
Het uitbesteden van het tuig naar een zadelmaker was mogelijk na een gift van de Rabobank Zaanstreek in het kader van de Clubsupport Aktie.

Corona

Door de corona beperkingen zijn we maar heel beperkt open geweest. In overleg met het kunstenaarscollectief in de genieloods hebben we op een paar zondagen alle buitendeuren van het fort open gezet. De kunstenaars hadden een zeer beperkte openstelling en door alle deuren open te zetten (met een hekje ervoor) konden bezoekers een kleine indruk krijgen van de inrichting en collectie van het fort. We gaven geen rondleidingen, het was een soort “gluren bij de buren” voor ons. Er werd geen entree geheven en de gasten konden een bijdrage aan het fort doen in de fooienpot. Later hebben we nog een paar kleine groepen op afspraak een rondleiding gegeven in het fort. De groep werd dan opgedeeld in 5 personen en er werd een vaste route door het fort gelopen. Dit alles leverde heel weinig inkomsten op voor de Stichting.

Nieuwe exposities

In de zomer kregen we er een exposant bij op het fort. Een inwoner van Assendelft, werkzaam bij Defensie,  had een hele verzameling over de missies die hij gedaan had en een verzameling van modellen en memorabilia over de periode rond de slag in de Javazee in 1942. Hij had een kleine expositieruimte in Assendelft maar moest die verlaten. Na enige gesprekken hebben we ruimte voor zijn collectie gemaakt. Een deel is nu geïntegreerd in onze bestaande expositie over de vredesmissies van Nederlandse militairen. We gaan dit nader uitwerken ook met meer aandacht voor de veteranen.

 

 

 

 

 

Defensiecontacten

Met de organisatie voor veteranen hebben we goede contacten. Ook hebben we binnen Defensie goede contacten. Het is al een paar maal uitgesteld door de corona, maar het fort gaat de komende tijd een paar maal gebruikt worden voor oefeningen van de Nationale Reserve. Ook zijn er afspraken gemaakt met Defensity College. Het doel van dit College is om studenten een korte militaire training te geven in aanloop van een baan binnen Defensie. De contacten zijn gelegd, de eerste oefeningen die deels op het fort zouden plaats vinden zijn door corona nog even uitgesteld.

Ook met het Nationaal Militair Museum hebben we heel goede contacten en zijn we de mogelijkheden aan het bestuderen om eventueel wat middelen die opgeslagen zijn in het depot van Soesterberg, bij ons een plek te geven in onze expositie.

Financiën

De financiële situatie van musea in de huidige tijd maakt de aankoop van dure objecten niet verstandig. De kleine groep bezoekers die we afgelopen jaar hebben mogen begroeten leverde ook maar heel weinig inkomsten op. Via de regeringsmaatregelen hebben we via de gemeente Uitgeest €800 mogen ontvangen en in november via de RABO Club Support Aktie €580. Met de bezoekers en de bijdragen van onze donateurs kwamen we afgelopen jaar aan ca.€2700 aan inkomsten. De begroting was gebaseerd op het aantal bezoekers groot €8500. Omdat we begin dit jaar nog wat grote uitgaven hadden (kookketels en tuig hondenkar) waren onze uitgaven afgelopen jaar €4000. Deze uitgaven waren gedaan voordat er sprake was van corona. Met het corona gebeuren hebben we alle uitgaven voor onderhoud enz. tot een minimum beperkt geheel conform de afspraak die we met de gemeente Uitgeest hebben gemaakt.

Plannen voor 2021

Voor het komende seizoen worden voorzichtig wat plannen gemaakt met alle beperkingen die er mogelijk aan verbonden zijn. Grotere manifestaties zoals start/eindpunt/rustpunt bij wandeltochten en fietstochten gaan zeer waarschijnlijk ook komend jaar niet door. De eerste geplande open zondag is traditioneel de laatste zondag van april. We beraden ons nog of we dan het fort open mogen stellen voor bezoekers. Het kan zijn dat het alleen mogelijk is na voorintekenen, dat hangt van de situatie af op dat moment. Een coronaveilige route hebben we in het fort en er zijn een aantal aanpassingen gedaan conform de regels van de Museumvereniging.

Conclusie over 2020

Ondanks alle beperkingen en het mislopen van inkomsten hebben we als Stichting nog een redelijk stabiele basis om door te gaan met ons werk: een fort uit de Stelling van Amsterdam presenteren zoals het rond de mobilisatie van de eerste wereldoorlog eruit gezien heeft. Met wat aanvullende collecties hebben we een mooi museum in onze omgeving, geheel gerund door vrijwilligers en zonder overheidssubsidies. Daar zijn we redelijk uniek in en we hopen ook in de toekomst een ondersteuning van onze donateurs te krijgen.