Jaaroverzicht 2018

Jaaroverzicht activiteiten op Fort aan den Ham in 2018

De eerste maanden van het afgelopen jaar 2018 de werkzaamheden voortgezet die reeds aangevangen waren. De ruimte voor de communicatie apparatuur ingericht voordat de eerste bezoekers weer kwamen. Gedurende de wintermaanden is het fort en het terrein nog gebruikt voor een weekend van de scouting-groep “de Geuzen”. Gedurende dit weekend zijn de scouts werkzaam in het groen rond het fort. Op 5 januari hadden we een algemene vergadering.

In maart en april

hadden we al de eerste groepen voor rondleidingen. Grote groepen dus een extra beroep op de gidsen. De groepen gedeeld om een goede rondleiding te geven aan een groepje van een beperkte omvang. Er werd een Oer-IJ cursus op ons fort gegeven en de eerste openstelling van het seizoen met traditioneel: tinnen soldaatjes gieten en schilderen. De NSM had een ledendag bij ons. Veel modelfiguren te zien en te koop.

In de zomermaanden een aantal grote (school)groepen rondgeleid op het fort buiten de reguliere zondagen. Het bezoek en de rondleiding is voor de bezoekers elke keer zeer positief ervaren.

Mei

Op Hemelvaartsdag in Mei was het fort weer stempelpost voor de Oer-IJ wandeling, veel wandelaars deden het fort even aan, de meesten voor een kort drankje en daarna weer op weg naar de eindstreep van de wandeling.
15 mei was er een vergadering van de commissie Ruimtelijk Ordening van Uitgeest voor de voorstellen van Stadsherstel voor een bestemmingsplan wijziging van ons fort complex.
Donderdag 17 mei was de officiele opening van het Hembrug museum. Omdat we hier goede contacten mee hebben (met name Peter de Vries, als oud-secretaris van onze Fort-Stichting) is het bestuur hierbij (samen met de Staatssecretaris van Defensie) natuurlijk aanwezig geweest.

Juni

was het fort in gebruik als start- en einde locatie voor een grote fietstocht de “Kennemer Classic”. Zeer veel fietsers hebben deze rit gedaan. Voor de vrijwilligers van het fort ook een lange dag. De eerste starters waren al vroeg vertrokken en tot laat in de middag kwamen er nog deelnemers terug. Voor de organisatie en de vrijwilligers een zeer succesvolle dag. Renè Ros hield, met een groep fortgeinteresseerden, op ons fort een lunch tijdens zijn jaarlijkse forten excursie.

Ook in juni was het fort een aantal dagen in gebruik als locatie van een film die zich afspeelt in de eerste wereldoorlog. De film is nog niet klaar dus mag er nog geen aanvullende informatie vrijgegeven worden. De film-ploeg was heel content met het fort. Het decor hoefde niet aangepast te worden, inrichting, de kleurstellingen enz. is geheel in stijl zoals in de eerste wereldoorlog gebruikelijk was.

Wandelclub “De Laatste Loodjes” had bij ons een stempelpost op woensdag 20 juni.

Juli

In juli kwam de Rotary en het Trias college op bezoek en was het eerste gezamenlijke overleg tussen Stadsherstel, De Busch en Dammer buurtgenoten en het fortbestuur.
Het water in de fortgracht zakte en zakte maar. 5 maanden droogte.

Augustus

In augustus heeft een groep magneetvissers de fortgracht nagezocht. De meest opmerkelijke vondst was een groot deel van een ijszaag. De zaag is gebruikt toen de fortgracht dichtgevroren was. Niet duidelijk is wanneer de zaag gebruikt is, wel zijn er foto’s gevonden van de winter van 1917 toen soldaten bezig waren met een ijszaag om de ijslaag in de fortgracht te breken. Foto’s en zaag zijn toegevoegd aan de expositie van de innundaties.

Oud-Indie veteraan, Wim Karsten (93), bezocht met familie het fort. Stukje in Noord-hollands Dagblad.

Aan het einde van de maand augustus hebben we in het weekend ruimte gegeven aan een groep die voertuigen uit de tweede wereldoorlog hebben. Tenten zijn opgeslagen op het voorterrein met veel voertuigen. Twee zangeressen gaven een performance met liedjes uit die periode en liefhebbers konden ook met de dames op de foto.

September

In september was het fort weer locatie als een van de startpunten en stempelpost voor de fietstocht “Rondje Stelling”. De commissie “Grenspalen Stelling van Amsterdam” hield een vergadering over de status en bescherming van deze kleine monumentjes van de Stelling. Situatie is zorgelijk.
We zorgden voor een “echte” Romein bij de opgravingen in Krommenie. Verwacht expositie van de vondsten in 2019 op het fort.

Oktober

Op zaterdag 13 oktober is het fort gevraagd als eindpunt van een wandeling van station Krommenie-Assendelft via fort Veldhuis naar fort aan den Ham. De wandeling was georganiseerd door een aantal lokale groepen en de SP en georganiseerd om een protest kenbaar te maken tegen de aanleg van een verbinding van de snelwegen A9 en A8. Behalve de overlast van de omwonenden heeft de geplande verbinding ook grote invloed op het bestaan van de Stelling van Amsterdam. Een groot aantal belangengroepen hadden op het voorterrein en de genieloods kraampjes ingericht met informatie over de mogelijk schadelijke invloed van de verschillende trace’s die voorgesteld worden. Voor de wandelaars was er, na de lange wandeltocht, op het fort soep, broodjes en muziek verzorgd.

Het officiële einde van het seizoen werd in oktober weer afgesloten met een zondag tinnen soldaatjes gieten en schilderen. Veel kinderen gingen weer trots met hun werkstuk naar huis.
Gedurende het seizoen hebben we wederom weer muzikale omlijsting genoten van het Nederlandse Grammofoon Gezelschap. Met oude pick-ups en vinyl platen werden oude (en heel oude) hits ten gehore gebracht. Bezoekers waarderen het zeer en voor de oudere bezoekers komen er weer herinneringen boven.

Het bestuur heeft het afgelopen jaar regelmatig overleg gepleegd met een groot aantal instellingen. Overleg met Stadsherstel Amsterdam over een nieuwe functie voor de genieloods. Overleg met de buurtvereniging van Busch en Dam over de voorstellen over de functie van de genieloods. Met de buurtvereniging hebben we ook regelmatig overleg over andere plannen en mogelijkheden. Het bestuur is ook een tal malen aanwezig geweest bij overleg met de gemeente Uitgeest. Ook zijn er contacten met het Nationaal Militair museum Soesterberg en Defensie. Informatie met deze organisaties uitgewisseld en waar nodig wat ondersteuning ontvangen.
Het bestuur hecht veel waarde aan de contacten met alle genoemde instellingen.

Na de laatste open zondag in oktober zijn we begonnen met de ontvangstruimte te moderniseren, een nieuwe bar met koelkasten enz. De ingang voor bezoekers zal bij deze ruimte zijn. De ruimte aan de linkerzijde, de officiers-mess wordt zoveel mogelijk weer ingericht zoals die oorspronkelijk geweest is. Bij het schoonmaken van de muren kwamen we patronen tegen van sier-beschildering. Deze worden weer aangebracht. In deze ruimte kunnen de bezoekers plaats nemen voor een drankje en zo nodig wachten op het tijdstip van rondleidingen. De ruimte aan de rechterzijde van de ontvangstruimte wordt ingericht als filmzaal-ruimte voor lezingen. De werkzaamheden verlopen voorspoedig en met de start van het nieuwe seizoen zullen de ruimtes ingericht zijn.
O ja, 7 november gingen de vrijwilligers op een “studiereis” naar Fort Kijkduin en het Kazemattenmuseum op Kornwerderzand. Leerzaam groepsuitje.Ook hadden de Scouts een ritueel op het fort. Spannend.

De vrijwilligers en bestuur van de stichting Fort aan den Ham dankt alle mensen voor de ondersteuning die we afgelopen jaar hebben mogen ondervinden.

31 dec. Het bestuur Stichting Fort aan Den Ham

Comments are closed.