intern

Werkprocedures Fort

Onderverdeeld in groepen t.w.

1. Contacten (contacten, accounts, telefoonnr. e-mails) en Organisaties

 1. Forttelefoon:
 2. Stichting Liniebreed Ondernemen. (SLO):
 3. Stadsherstel Amsterdam. Contacten:
 4. Vrijwilligers Informatie Punt Uitgeest:
 5. Zaankantersvoorelkaar PL
 6. NLvoorelkaar.
 7. School en Mediacontacten
 8. NGG. Leden van Nederlands Grammofoon Genootschap
 9. OerIJ wandeltocht organisatie:
 10. Rondje Stelling fietstochten.
 11. Oranjefonds.
 12. =====================================================================

2. Media (website, webreus, facebook, krantjes, SLO) (1..6 blijft FB)

 1. ===========================================================

3. Drukwerken (flyers, fortgids, puzzelbladen, visitekaartjes) (voorlopig FB)

 1. Flyers
 2. Fortgids/wegwijzer (A5 boekje)
 3. Puzzeltocht. (A4)
 4. Visite/donateurskaartjes.
 5. Bruikleen, Schenking formulieren.
 6. ===========================================================

4. Penningen (Kassa, Sumup, Kasboek Excel, RABO, declaraties)

 1. Kassa.
 2. Kasboek.
 3. Sumup.
 4. RABO bedrijfsrekening
 5. Declaraties.
 6. Een begroting wordt gemaakt a.h.v. cijfers afgelopen jaren
 7. Donateurs,
 8. ============================================================

5. Overzichten bezoekersaantallen en Financiën. All PL

 1. De inkomsten en uitgaven
 2. ===========================================================

6. Horeca (inkoop drank, koffie, thee, broodjes maken) All RL

 1. (Horeca is in twee groepen te verdelen. t.w. Eigen vrijwilligers horeca en Bezoekers horeca.
 2. Eigen horeca is koffie, thee, fris
 3. Bezoek horeca
 4. Horeca voorraad
 5. ===========================================================

7. Expo materiaal (laptops, dvd’s, camera systeem)

 1. Laptops (6) in gebruik:
 2. DVD’s in gebruik:
 3. Kluissleutels (2)
 4. ===========================================================