Vrijwilligers

De Vrijwilligers van Stichting “Fort aan Den Ham”

 

gras maaien

De Stichting “Fort aan Den Ham” is een stichting zonder enige subsidie of andere bijdrages. Inkomsten zijn afkomstig van entreegelden van open dagen, excursies en enige kantinebijdrage. Om het fort in een toonbare en toegankelijke staat te brengen, houden en verbeteren, is de inzet van enthousiaste vrijwilligers onontbeerlijk. We hebben een divers team. Elk wat wils.

De groep vrijwilligers is het hele jaar op iedere woensdag aanwezig op het fort tussen ±10:00-16:00 uur. Er worden dan allerlei klussen gedaan, getimmerd, geschilderd, expositieruimtes ingericht en opgeknapt. Ook de overdadige groenvoorziening op en rond het fort heeft alle aandacht van de vrijwilligers.hout constructies

Andere vrijwilligers die niet door de week kunnen i.v.m. hun dagelijks werk komen op andere tijden, in overleg, hun bijdrage leveren. En er zijn vrijwilligers die zich voornamelijk bezighouden met het bijhouden en beheren van exposities en verzamelingen.

Er zijn ook vrijwilligers als gids/rondleider bij excursies en open dagen. Enige kennis van de forten en de Stelling van Amsterdam hoort daar natuurlijk bij.

werkoverleg

werkoverleg

Ook krijgen wij af en toe hulp van het Clusius College voor onderhoud groenvoorziening.
Scoutinggroep De Geuzen uit Alkmaar helpt ons regelmatig met allerhande klussen en karweitjes. Stadsherstel Amsterdam, pachter van het gehele Defensie fortterrein, ondersteunt de stichting in het gebruik en herstel van het fortgebouw.

wachthuisjeOp de laatste zondagen van de maanden april-oktober is meestal nagenoeg iedereen aanwezig.
Er worden dan rondleidingen gegeven en gidsen lopen door het fort om de mensen te wijzen op de mooie details die in het fort te zien zijn. Een kopje koffie voor de bezoekers zetten en entree heffen hoort dan ook tot de taken.

Heeft u tijd en interesse in het deelnemen als vrijwilliger aan onze doelstelling:

De Stichting heeft ten doel de culturele – natuur – en militair-historische waarden van het Fort te behouden c. q. te verbeteren en particulieren en instellingen kennis te laten nemen van de historische vesting en verdedigingswerken cum annexis in en om Amsterdam met in het bijzonder de “Stelling van Amsterdam” waar Fort aan den Ham onderdeel van is.

dan bent u van harte welkom op een van onze (werk)woensdagen of open zondagen.
Onze vrijwilligers zullen graag al uw vragen beantwoorden. Telefoon is 06 13230116.
Ook kunt u contact opnemen via info@fortaandenham.nl

Wellicht tot ziens.

Hieronder een impressie van de verschillende klussen en activiteiten door het vrijwilligersteam.

1

2

3
4

5

6
28

29

30
7

8

9
10

11

12
13

14

15
16

17

18
19

20

21
22

23

24
25

26

27
25

26

27

last update: