Fort aan den Ham


Stelling van Amsterdam

ANWB

De Stelling van Amsterdam vormde het meest omvangrijke nieuwe verdedigingswerk van het land. Het gold toentertijd bovendien als modernste en qua oppervlak grootste kringstelling van Europa. en is aangelegd tussen circa 1880 en 1920. In 1996 werd de Stelling van Amsterdam UNESCO Werelderfgoed.

Evenementen

Momenteel (d.d. jan. 2021) geen open zondagen.

Tinnen soldaatjes

tingietenEen nagenoeg verloren gegaan kinder speelgoed en tegenwoordig verzamelobject. Een kleine collectie van oude soldaatjes is op het fort te zien. Gieten en zelf schilderen op het fort. Deze “tindagen” zijn meestal eind april en eind oktober.

 

Het fort als WW-2 Militair kamp

Geregeld is er op open dagen bezoek van WW-2 troepen en wagens. Soms wordt het fort omgetoverd tot een historisch WW-2 kampement.

Wandelen en fietsen

Oer-IJ Expeditie. Een wandeltocht die de historische gronden van het Oer-IJ bestrijkt. Het fort wordt vaak opgenomen in de route als stempelpost.
Stelling rondje, Kennemer classic. Tour tochten voor fietsers worden regelmatig op het fort gehouden als start/finish of stempelpost.


Terug


Exposities

Bezetting 1940-1945

In de soldaten ruimte 19 is een expositie ingericht over Nederland in bezettingstijd. De 2e wereldoorlog  tussen1940-1945.

Foto expositie

De Poterne (ruimte 4), heeft  foto’s van alle forten van de Stelling van Amsterdam en vitrines met o.a. een collectie keramiek en  items van en over de Mobilisatietijden tussen 1914-18 en 1940.

foto-expositie

foto-expositie in Poterne

Scoutingmuseum

Sinds 1995 zijn de Geuzen uit Alkmaar in de natuur aan het werk op het fort. Het fort heeft een scoutingmuseum in de Onderofficiersruimte (2)

scouting museum

scouting museum

 

Invasie 1799 en Linie van Beverwijk

1799 bataven in de duinen

Ruimte (15a). engels-russische invasie op 27 aug. 1799 in Noord-Holland en de in 1800 gebouwde Linie van Beverwijk. Wat is er over van de lunetten na 210 jaar? Ontdek het hier en zoek het later op in de omgeving van Beverwijk en Wijk aan Zee.

Het vergeten leger. Indië 1945-50

expositieruimteExpositie over de Nederlandse strijdkrachten in Nederlands Indië voor, tijdens en na de Politionele Acties. Meer over “Het Vergeten Leger” op de website van Wim: hetdepot.nl

NL Vredesmissies na 1950

ABDA Force

Militaire communicatie

De oorspronkelijke telegrafisten ruimte (14f en 14g) achter de Poterne deuren is nu het onderkomen van een collectie militaire radio zend en ontvangst apparatuur. Vanuit het fort zijn regelmatig verbindingen met andere radioposten over de hele wereld. Op open dagen is het fort via de ether te vinden als PA6HAM.

Inundaties

De inundaties van de Stelling van Amsterdam zijn meerdere malen in werking gesteld. De laatste keer door de Duitse bezetter. Hieronder een luchtfoto van de inundatie in 1944-45. In de Officiers slaapvertrek is een kleine expositie over inundatie en de gebruikte middelen.

Mini exposities

mobilisatie 1916Deze exposities laten tal van historische facetten van het militaire leven zien.  O.a te zien: Collectie Artillerie Inrichting Hembrug, De Franse tijd en De Slag bij Waterloo 1815, Koninklijke Marechaussee, Soldatentijd in Korea, Koude oorlog, Nederlandse Militaire uitzendingen 1950-heden, ABDA Force, etc


Terug


Geschiedenis van het fort

Oorspronkelijk was dit fort niet opgenomen in de plannen van 1880. Omdat de spoorlijn Uitgeest – Krommenie op een talud lag tussen de grotere forten (acces), heeft men naast deze spoorlijn een fort gebouwd om deze spoordijk te beheersen.

Langs het spoor

In 1995 is  Stichting Fort aan de Ham opgericht om het fort voor publiek open te stellen en het geheel te besturen. Missie:

De culturele – natuur – en militair historische waarden van het Fort te behouden c. q. te verbeteren en particulieren en instellingen kennis te laten nemen van de historische vesting en verdedigingswerken cum annexis in en om Amsterdam met in het bijzonder de “Stelling van Amsterdam” waar Fort aan den Ham onderdeel van is.

 

Militaire historie

1892: Onteigening gronden en aardwerken plaatsen
1896: Start bouw bomvrije gebouwen.
1903: Oplevering met bezetting van 171 man.
1914-18, 1939-40: Mobilisatie periodes.

 

In 1956 werd bij “Koninklijk Besluit” de verdedigings- functie opgeheven en het fort omgebouwd tot munitie opslag plaats. Hierbij is veel van de originele inrichting verloren gegaan. Dit heeft geduurd tot ca. eind jaren ’80. Toen kwam het fort leeg te staan en de fortwachterswoning gesloopt.

Stichtingsbestuur

Het huidig bestuur bestaat uit vijf leden.
Roel Laffra – Voorzitter, Erik Smit – Secretaris, Peter Lensen –  Penningmeester,
Peter Ooms – bestuurslid, Joup Douven – bestuurslid.

Statuten

Statuten Stichting Fort aan den Ham

Jaarverslagen

Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017 en cijfers 2017

RAFA

openingIn 1998 kreeg het fort inwoning. In een deel van het fort kwam de RAFA. (Royal Air Force Association, Amsterdam Branch 1007.) Dit “clubhuis” werd officieel door ZKH Prins Bernhard op 8 april 1998 geopend.

Na 12 jaar gastvrij onderkomen werd op 30 mei 2008 deze locatie weer verlaten. Nu is hier de Nederlands Indië expositie van Wim Bak ondergebracht.

Stadsherstel Amsterdam

Stadsherstel pacht sinds 8 april 2012 alle Defensiegronden en renoveert, exploiteert op het buitenterrein de Genieloods. De Stichting “Fort aan Den Ham” blijft op het forteiland en behoud/verbetert de museale functie van het fort zoals Defensie wenste. Het uitdragen van de kennis van de Stelling van Amsterdam, zoals in onze statuten vermeld, zal gecontinueerd worden.

Kunstgenieloods

Na  een bestemmingsplan wijziging bij Gemeente Uitgeest is de Genieloods eerst geschilderd door Herstelling en daarna geheel gerenoveerd door Fa. Akerbouw tot 6 units met ateliers voor beeldende kunstenaars onder hoede van Loods 6 en  Stichting Tengel.

Begin 2020 was de oude Genieloods geheel gerestaureerd en ingedeeld tot 6 units voor beeldende kunstenaars. De kunstenaars hebben regelmatig “open huis”.

Vrijwilligers

gras maaien

De Stichting heeft geen subsidies. Inkomsten zijn entreegelden van open dagen, excursies en enige kantinebijdrage. Inzet van enthousiaste vrijwilligers is hierbij onontbeerlijk.

De groep vrijwilligers is iedere woensdag aanwezig op het fort tussen ± 10-16 uur. Er wordt geklust, getimmerd, geschilderd, expositieruimtes ingericht en opgeknapt. Museumcollectie wordt bijgehouden. Overdadige groenvoorziening op en rond het fort heeft alle aandacht van de vrijwilligers.

Heeft u interesse dan bent u van harte welkom op een van onze (werk)woensdagen of open zondagen. Onze vrijwilligers zullen graag al uw vragen beantwoorden. Telefoon is 06 13230116. Ook kunt u contact opnemen via info@fortaandenham.nl


Disclaimer

Design & onderhoud van de website “www.fortaandenham.nl” wordt uitgevoerd door F. Braaksma. i.o.v. “Stichting Fort aan Den Ham”. Foto’s, gebruikt op deze website zijn gemaakt door en eigendom van F. Braaksma tenzij anders vermeld. Van enkele foto’s is de herkomst onbekend. Indien bezwaar is tegen gebruik van deze foto’s op de website, laat hij/zij contact opnemen. De foto’s zullen, indien gewenst, direct verwijderd worden. Gebruik hiervoor het Contactformulier. Commercieel gebruik van de foto’s is niet toegestaan.


Terug