Begunstigers & sponsors

Vrienden of Begunstigers van Fort aan Den Ham

De stichting “Fort aan Den Ham” is een organisatie van louter vrijwilligers, die zich geheel belangeloos voor ons museum inzetten. Helaas onvermijdelijk is enig geld nodig om het museum (verder) in te richten, uit te bouwen, materiaal te kopen en te onderhouden.

Draagt u het fort een warm hart toe en wilt u de organisatie steunen met een bijdrage dan kunt u VRIEND of BEGUNSTIGER van het fort worden. De minimale bijdrage per jaar bedraagt € 25,-.
U kunt ook begunstiger voor het leven worden voor een eenmalig bedrag van € 250,-.
Als VRIEND of BEGUNSTIGER heeft u, voor 2 personen, tijdens de openstellingen van het fort GRATIS toegang en kunt u periodiek de vorderingen in ogenschouw nemen. U kunt uw bijdrage overmaken naar de stichting “Fort aan Den Ham” rekening NL62 RABO 0318229749 o.v.v. bijdrage. U ontvangt dan uw passe-partout

Sponsors

Bedrijven c.q. instellingen zijn ook uiterst welkom als SPONSOR.
Voor een bedrag van minimaal € 250,- per jaar hebben zij dan ook recht op naamsvermelding op ons SPONSORBORD in het fort.

Wilt u VRIEND, BEGUNSTIGER of SPONSOR van ons fort worden dan verzoeken wij u dit te melden op ons mailadres of via deze pagina.
Bij een bezoek aan ons fort kunt u natuurlijk ook uw belangstelling in de kantine kenbaar maken.

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw bijdragen.

Enkele sponsors helpen de stichting met een bijdrage in de aanschaf van materiaal voor de reconstructies, het laten verrichten van werkzaamheden op of buiten het fort of overtollig materiaal. Begunstigers schenken oude (militaire) spullen of stellen dit in bruikleen. In ruil hiervoor stellen wij het fort beschikbaar voor rondleidingen en creëren Maatschappelijke Stage plekken voor scholen rondom het fort.

wesjon
Wesjon. Bestuurlijk advies en sponsoring bureaumaterialen en gereedschappen.

stadsherstel2014
Stadsherstel. Algemeen beheer, sponsoring reconstructie materialen en advies

spb zaanstreek-waterlandSPB Zaanstreek-Waterland. Helpt bij constructie en plaatsing van deuren, ramen en panelen.

jevekaJeveka. Sponsor van bevestigingsmateriaal voor de soldatenbedden.

v. d. Breggen

Smederij J. v. d. Breggen. Beschikbaarstelling van werkruimte en gereedschappen

Wine Gallery

Wine Gallery

Winegallery. Krommenie. Beschikbaarstelling van transportmiddelen

van Hattem & Blankevoort

van Hattem & Blankevoort, Woerden. Donatie van de bouwer van dit fort.

last update: