De stichting

Het verhaal

In September 1994 waren er een paar “fortgekken” die op het idee kwamen om het fort te redden van de ondergang. Nadat toestemming van Defensie was verkregen is er erg veel werk verzet. 30 muren slopen van ca. 60 cm dikte om alle gangen weer open te krijgen, elektra vernieuwen, waterleiding aanleggen, Genieloods restaureren, en dat was alleen maar het begin. In 1995 is besloten om “Fort aan den Ham” voor het publiek open te stellen en is op 11 augustus 1995 een “Stichting Fort aan den Ham” opgericht om het geheel te besturen. Het uiteindelijke doel van de stichting is om te komen tot een permanente expositie die de verdediging van Amsterdam, met als belangrijkste onderdeel  “de Stelling van Amsterdam” en de rol die “Fort aan den Ham” hierin gespeeld heeft, moet weergeven en weer in te richten zoals het “toen” was, zo rond 1910.

Bestuur
Het huidig bestuur bestaat uit vijf leden.
Roel Laffra – Voorzitter (DB) en Fred Braaksma – Secretaris Penningmeester (DB)
Peter Lensen – bestuurslid, Kees Wolfswinkel – bestuurslid, Joup Douven – bestuurslid
Erfpacht

Op 18 april 2012 is op het fort een overeenkomst getekend tussen de Staat en Stadsherstel Amsterdam. De vrijwilligers van Stichting Fort aan Den Ham blijven hierbij als zelfstandige stichting het fortgebouw gebruiken zoals voorheen.

last update: