Algemeen

Het bestuur van de Stichting Fort aan Den Ham (hierna te noemen “de stichting”) behoeft het navolgende statement af te geven.

  • Het fortmuseum en fortterrein, incl. de diorama’s, intellectuele eigendom, is in eigendom c.q. beheer van het bestuur van de Stichting Fort aan Den Ham. Hiervan mag alleen gebruik worden gemaakt na goedkeuring van het bestuur.
  • Opdrachten, leveringen etc. ten behoeve van het museum mogen alleen worden gedaan door het bestuur van de stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter en/of secretaris/penningmeester zijnde het dagelijks bestuur. Alle andere opdrachten, leveringen etc. zullen niet door de stichting worden erkend c.q. betaald.
  • Personen, niet behorende tot het bestuur van de stichting, zijn niet gemachtigd op te treden als vertegenwoordiger van de stichting in publieke bijeenkomsten, bij aanvragen van subsidies et cetera anders dan met toestemming van het bestuur.
  • Alle openstellingen van, of rondleidingen door het museum of het terrein moeten de goedkeuring hebben van het bestuur van de stichting.

Dit betekent  dus  in  zijn  algemeenheid  dat  GEEN  open dagen,  rondleidingen,  speurtochten et cetera mogelijk zijn zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur van de Stichting Fort aan Den Ham.

Disclaimer:

Design & onderhoud van de website “www.fortaandenham.nl” wordt uitgevoerd door F. Braaksma. i.o.v. “Stichting Fort aan Den Ham”. Enkele kapitalen zijn gemaakt met het “Krommeniedijk” font, beschikbaar gesteld door de werkgroep “Fort bij Krommeniedijk”. Foto’s, gebruikt op deze website zijn gemaakt door en eigendom van F. Braaksma tenzij anders vermeld. Van enkele foto’s is de herkomst onbekend. Indien bezwaar is tegen gebruik van deze foto’s op de website, laat hij/zij contact opnemen. De foto’s zullen, indien gewenst, direct verwijderd worden. Gebruik hiervoor het Contactformulier. Commercieel gebruik van de foto’s is niet toegestaan.

last update: