Informatie


Entree bijdrage (2020)

Om onderhoud, exploitatie en herstelwerkzaamheden aan het fort te kunnen blijven doen, vragen de vrijwilligers een bijdrage aan onze bezoekers van het fortmuseum.

Openstelling op open zondagen en woensdagen:

 • Toegang volwassenen .. € 4,50
 • Kinderen 6 t/m 11 jaar…..€ 3,-
 • Onder 6 jaar  ……………. gratis
 • Veteranen (+pas) ……….. gratis

Kinderen hebben alleen toegang onder begeleiding.
Bij speciale evenementen op open zondagen kunnen andere toegangsprijzen gelden.

Op andere dagen dan reguliere openstelling of werkdag:

 • Evenementen en groepsbezoek: € 7,50 per persoon (ongeacht leeftijd en minimum € 90,-)
 • Rondleiding voor scholen€ 3,- per deelnemer (minimum € 90,-)
 • Fotosessie: (b.v. trouwfoto’s) € 50,-.
 • Duur van rondleidingen, excursies en fotosessies is gemiddeld 1,5 uur.
 • Bij langer bezoek worden de prijzen, in overleg, aangepast.
 • Comm. Instellingen of bedrijven per dagdeel: € 200. Hele dag € 500

Opmerkingen: 
– Woensdag is onze vrijwilligers werkdag.
– Op woensdag kunnen ruimtes gesloten zijn voor onderhoud.
– Op woensdag zijn soms geen rondleidingen mogelijk. U kunt dan zelfstandig het gehele fort betreden.
– Het fort is rolstoel toegankelijk. Er is een invaliden toilet aanwezig.
– Standaard openstellingen zijn de open zondagen en woensdagen.
– Er kunnen schoonmaakkosten in rekening gebracht worden.
– Een dagdeel is een ochtend, middag of avond deel van +/- 4 uur.
– Er kan borg of vooruitbetaling gerekend worden.
– Indien zelf verzorgd, kan er een lunch op het fort gebruikt worden.
– Koffie of thee is bij een groepsbezoek bij de prijs inbegrepen
– Bovenstaande bedragen zijn bijdragen in de kosten van het opknappen en beheren van het fort door de vrijwilligers.

Onze voorkeur voor uw bijdrage is vooraf overmaken naar de stichting “Fort aan Den Ham” rekeningnummer NL62 RABO 0318 229 749 o.v.v. reden van uw bijdrage. U bent dan verzekerd van uw reservering.


Museumbezoek

Op zondagen

Fort aan den Ham is elke laatste zondag van de maand open van April tot en met Oktober van 11 uur tot 16 uur.

Op woensdagen

Ook heeft het fort tussen april en december open woensdagen en is te bezoeken. Het is dan gezamenlijke werkdag voor de vrijwilligers. Open tussen 10-15 uur. (beperkte exposities en gidsen) Van half december tot half januari gesloten. Telefoon fort: 06 1323 0116.

Evenementen

Op andere dan bovenstaande dagen kan het fort extra geopend zijn voor Evenementen. Deze evenementen worden hier vermeld en in detail op de op de Evenementen pagina.

Groepsbezoek, Scholen

Buiten bovenstaande dagen is het mogelijk om groepsbezoeken (particulier of schoolklassen) aan het fort te doen. Deze zijn uitsluitend op afspraak en afhankelijk van beschikbaarheid van gidsen en/of vrijwilligers. Tarieven op aanvraag. Een minimum aantal deelnemers is gewenst.

Het fort is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en beschikt ook over een aangepast toilet.
Honden zijn, mits aangelijnd, toegestaan in en om het fort. Telefoon fort: 06 1323 0116.Wij verzorgen op aanvraag rondleidingen en lezingen, voor b.v. scholen, bedrijven en stellen het fort beschikbaar voor bepaalde projecten, die binnen de stichtings-doelstellingen passen. Het fort verzorgt zelf geen horeca activiteiten zoals lunch, diner, BBQ, etc. Er zijn voldoende goede cateraars en BBQ leveranciers uit de omgeving met of zonder complete verzorging.
Informatie kunt u krijgen door een e-mail bericht te sturen of het Contactformulier te gebruiken.


Foto’s – Meetings – Presentaties

Op het fort worden regelmatig fotoreportages gemaakt. Trouw, mode, hobby of andere fotografie.
Hiervoor wordt het fort gesloten voor ander bezoek en vragen we een geringe vergoeding voor het bemannen, beschikbaar maken, openen en sluiten van het fort. Koffie, thee, fris op verzoek. Alles na overleg en op afspraak.

Ook voor vergaderingen, met een speciaal nostalgisch karakter en de 1914 sfeer, is het fort beschikbaar. Schilderklasjes, Startpunt of rustplek voor fiets, wandeltochten,….  Veel is mogelijk in overleg.

trouw_16-09_1


Het verhaal van de Stichting

In september 1994 waren er een paar “fortgekken” die op het idee kwamen om het fort te redden van de ondergang. Nadat toestemming van Defensie was verkregen is er erg veel werk verzet. 30 muren slopen van ca. 60 cm dikte om alle gangen weer open te krijgen, elektra vernieuwen, waterleiding aanleggen, Genieloods restaureren, en dat was alleen maar het begin. In 1995 is besloten om “Fort aan den Ham” voor het publiek open te stellen en is op 11 augustus 1995 een “Stichting Fort aan den Ham” opgericht om het geheel te besturen. Het uiteindelijke doel van de stichting is om te komen tot een permanente expositie die de verdediging van Amsterdam, met als belangrijkste onderdeel  “de Stelling van Amsterdam” en de rol die “Fort aan den Ham” hierin gespeeld heeft, moet weergeven en weer in te richten zoals het “toen” was, zo rond 1910.

Bestuur
Het huidig bestuur bestaat uit vijf leden.
Roel Laffra – Voorzitter, Erik Smit – Secretaris, Peter Lensen –  Penningmeester,
Peter Ooms – bestuurslid, Joup Douven – bestuurslid.

Statuten

Statuten Stichting Fort aan den Ham

Jaarverslagen

Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017 en cijfers 2017

Erfpacht

Op 18 april 2012 is op het fort een overeenkomst getekend tussen de Staat en Stadsherstel Amsterdam. De vrijwilligers van Stichting Fort aan Den Ham blijven hierbij als zelfstandige stichting het fortgebouw gebruiken zoals voorheen.

Verklaring

Het stichtingsbestuur en alle fortvrijwilligers willen benadrukken dat het primaire doel van de stichting is om een menselijk beeld te schetsen van een deel van het militair verleden van Nederland. Daarbij wordt geen politiek of moreel standpunt ingenomen of militair of welk ander geweld dan ook verheerlijkt of anderszins gepropageerd. Het is onze geschiedenis. Niets meer. Niets minder.

Statement

Het bestuur van de Stichting Fort aan Den Ham (hierna te noemen “de stichting”) behoeft het navolgende statement af te geven.

 • Het fortmuseum en fortterrein, incl. de diorama’s, intellectuele eigendom, is in eigendom c.q. beheer van het bestuur van de Stichting Fort aan Den Ham. Hiervan mag alleen gebruik worden gemaakt na goedkeuring van het bestuur.
 • Opdrachten, leveringen etc. ten behoeve van het museum mogen alleen worden gedaan door het bestuur van de stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter en/of secretaris/penningmeester zijnde het dagelijks bestuur. Alle andere opdrachten, leveringen etc. zullen niet door de stichting worden erkend c.q. betaald.
 • Personen, niet behorende tot het bestuur van de stichting, zijn niet gemachtigd op te treden als vertegenwoordiger van de stichting in publieke bijeenkomsten, bij aanvragen van subsidies et cetera anders dan met toestemming van het bestuur.
 • Alle openstellingen van, of rondleidingen door het museum of het terrein moeten de goedkeuring hebben van het bestuur van de stichting.

Dit betekent  dus  in  zijn  algemeenheid  dat  GEEN  open dagen,  rondleidingen,  speurtochten et cetera mogelijk zijn zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur van de Stichting Fort aan Den Ham.

Disclaimer

Design & onderhoud van de website “www.fortaandenham.nl” wordt uitgevoerd door F. Braaksma. i.o.v. “Stichting Fort aan Den Ham”. Enkele kapitalen zijn gemaakt met het “Krommeniedijk” font, beschikbaar gesteld door de werkgroep “Fort bij Krommeniedijk”. Foto’s, gebruikt op deze website zijn gemaakt door en eigendom van F. Braaksma tenzij anders vermeld. Van enkele foto’s is de herkomst onbekend. Indien bezwaar is tegen gebruik van deze foto’s op de website, laat hij/zij contact opnemen. De foto’s zullen, indien gewenst, direct verwijderd worden. Gebruik hiervoor het Contactformulier. Commercieel gebruik van de foto’s is niet toegestaan.


Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing

Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacy rechten en meer verantwoordelijkheden voor organisaties.Omdat Stichting “Fort aan Den Ham” ook persoonlijke gegevens vastlegt, hebben we een privacy statement gemaakt.In deze privacy verklaring leest u welke persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen.Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

Privacy verklaring

Wat:

 • Stichting “Fort aan Den Ham” verwerkt persoonsgegevens van vrijwilligers en donateurs/begunstigers.
 • De ENIGE persoonsgegevens die worden vastgelegd zijn: naam en telefoonnummer en/of emailadres.
 • Er worden GEEN bijzondere persoonsgegevens vastgelegd.

Waarom:

 • Deze gegevens zijn nodig voor de onderlinge communicatie tussen de vrijwilligers binnen de Stichting.

Registratie:

 • De secretaris registreert deze gegevens in een versleuteld bestand op één locatie met back-up.
 • De gegevens worden NOOIT zonder uw toestemming aan derden verstrekt.

Communicatie:

 • Email groepscommunicatie gebeurt niet via GMAIL maar een secure account bij een compliant Nederlandse provider.
 • Email groepscommunicatie wordt met BCC verzonden.
 • U heeft ten alle tijden recht op inzage en/of verwijdering van uw gegevens.
 • Op de website wordt geen data of gebruikers gegevens verzameld (cookies)