KNIL militair geëerd

Afgelopen zaterdag 22.08.2020 mochten wij namens het Ministerie van Defensie op Fort aan den Ham twee onderscheidingen uitreiken aan de nabestaanden van de KNIL sgt Frans Keasberry. Zijn zoon William Bill Keasberry kwam met zijn vrouw en kinderen naar het Fort waar wij (max 3 man sterk Laura voor koffie en cake. Froukje voor de foto’s en ik zelf in mijn functie als Kapitein KL) met inachtneming van de Corona regels een gepaste ceremonie konden houden welke recht deed aan het moed, beleid en trouw dat de sgt Keasberry eerst in de strijd tegen de Japanse agressor daarna als krijgsgevangene en vervolgens tijdens de politionele acties ten toon spreiden wat ons respect voor altijd verdient.
Hieronder een stukje uit het schrijven dat wij als dank hebben ontvangen en ook gericht was aan de man die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt : Marco Huysdens dank voor het vertrouwen.
“Gisteren werden wij door de Kapitein Erik Smit postuum de MOK en EOV onderscheidingen voor mijn vader, F.L. Keasberry, uitgereikt in het Fort aan den Ham te Uitgeest.
Mijn familie en ik hebben het ervaren als een waardige plechtigheid, op een waardige locatie. Alle lof voor de Kapitein Erik Smit, zijn vrouw en hun vriendin, die belangeloos deze taak op zich hadden genomen en zonder wie deze ervaring niet compleet was geweest. Zijn interesse in- en kennis van de historie zijn verbazingwekkend, terwijl zijn boeiende uitleg door ons allen zeer werd geapprecieerd.”
Namens alle vrijwilligers van Fort aan den Ham.
Met respect.

Veteranendag 2020

Goedemorgen Fort vrienden,

Blij met een plekje in ons Fort voor de collectie van mijn ABDA Force Museum en de kans om samen veteranen bijeenkomsten te organiseren.
Dit bood mij vandaag de kans om als operationeel militair en waarnemend commandant van ons Fort de vlag te hijsen op veteranen dag.
Met dit gebaar tonen wij ons respect aan alle veteranen die ons land dienen en hebben gediend.
En in het bijzonder aan de kameraden die het allerhoogste offer brachten.
Verloren maar nooit vergeten leven zij voort in onze gedachten.
Ik hoop dat ik recht heb gedaan aan ons gebaar en zie uit naar dienen op ons Fort en vertellen van ons verhaal.

Met kameraadschappelijke groet,

Erik

Jaaroverzicht 2019

Overzicht van de activiteiten van de Stichting op fort aan den Ham over 2019

In het afgelopen jaar zijn de vrijwilligers op vele fronten actief geweest op fort aan den Ham.

In de wintermaanden werd op de dinsdagen en woensdagen gewerkt aan de verfraaiing van de bar- en ontmoetingsruimte.
Als voorbeeld en richtlijn werd ruimte op het fort bij Edam gebruikt. In overleg met de vrijwilligers die op de open dagen dienst doen achter de bar werd de inrichting en opstelling uitgevoerd. Het resultaat is een fraaie bezoekersruimte.

De ruimte aan de oostzijde van de bezoekersruimte is opnieuw ingericht als filmzaal en ruimte voor het houden van lezingen. Aan de wanden hebben de ingelijste bouwtekeningen van het fort een plaats gekregen.

De ruimte aan de westzijde van de bezoekersruimte, de messroom voor officieren en onderofficieren, is onder handen genomen.
Geheel in de stijl van de jaren rond de eerste wereldoorlog, is de ruimte geschilderd en zijn er wat meubels aangeschaft passend in de genoemde tijd.

De “oude” filmzaal, tussen keuken en slaapzaal, is leeggehaald en zijn de vrijwilligers begonnen met opknappen en schilderen.
Deze ruimte wordt momenteel ingericht als expositieruimte over de 2e wereldoorlog.
We verwachten dat deze ruimte weer geheel ingericht is als het nieuwe bezoekersseizoen weer begint.
Een gedeelte van de geëxposeerde onderwerpen betreffende de 2e wereldoorlog was privé bezit van een van onze vrijwilligers.
De Stichting heef een groot deel van deze onderwerpen in eigendom weten te verwerven.
De wijze van expositie in de ruimte over de 2e wereldoorlog wordt ook iets aangepast.
Wat diorama’s met opstelling van poppen in uniformen en kleding uit die periode.

De belangrijkste drijfveer om de ruimte van de 2e wereldoorlog te verplaatsen was de noodzaak om een nieuwe werkplaats te maken.
Onze werkplaats was gevestigd in de remise van het luchtdoelkanon uit de “koude oorlog periode”. Dit stenen gebouw naast de genieloods is in slechte staat en staat ook op de nominatie voor Stadsherstel om t.z.t gesloopt te worden. Om toch een afgesloten ruimte te hebben binnen het fort van voldoende afmetingen, was dit de beste keuze. Deze ruimte wordt op dit moment ook weer opnieuw ingericht.

In het voorgebouw is een werkplaats ingericht voor het repareren van radio- en zendapparatuur.
Deze ruimte was, en is, niet voor de bezoekers toegankelijk. Omdat nu nagenoeg alle apparatuur in de communicatieruimte weer gebruiksgereed is, werd de keus gemaakt dat apparatuur die nog aan reparatie onderhevig zijn, naar deze werkplaats over te brengen.

Als de werkplaats op de nieuwe locatie in gebruik wordt genomen zal het gereedschap en materieel die nu nog in de explosieven-ruimte aanwezig zijn overgebracht worden naar de werkplaats.
De explosieven-ruimte zal dan opgeknapt worden en ingericht worden met het thema de inzet van Nederlandse militairen op vredesmissies. Voor de inrichting hadden we al goede contacten met wat instellingen binnen Defensie. We zijn al in het bezit van wat uniformen en uitrustingen van militairen die actief zijn geweest op vredesmissies.

Grote activiteiten gedurende het afgelopen seizoen.

Traditioneel werd op de eerste en laatste zondag het tinnen soldaatjes maken georganiseerd.
De kinderen helpen met het gieten van een figuurtje dat ze uitgekozen hebben en daarna kunnen ze het schilderen. Elk jaar komen er veel kinderen om een mooi figuurtje te maken.
De laatste zondag van het seizoen was in combinatie met de Nederlandse Stichting voor Modelfiguren.
De Stichting (NSM) hield in de filmzaal een ledenvergadering en er werd een lezing gehouden over een historische gebeurtenis in combinatie met de tinnen figuren in uniformen over de periode.

Het fort is een aantal malen gebruikt als start- en eindpunt van een grote fietstocht. De Kennemer Classic. Dit is doorgaans een lange dag voor de vrijwilligers. De eerste fietsers vertrekken al heel vroeg en laat op de middag melden de laatste fietsers hun aankomst.
Helaas ging Rondje Stelling (een tocht langs de hele Stelling van 170km) dit jaar niet door.

Volle cantines bij de Oer-IJ Expeditie

Ook is het fort als start/stempelpost gebruikt voor wandelclub de De Laatste loodjes en natuurlijk de Oer-IJ wandeling op Hemelvaart met start bij het Huis van Hilde in Castricum.
Omdat er meerdere routes uitgezet waren was het aantal wandelaars bij ons niet zo groot omdat het fort op de route lag waar alleen de lopers van de langste afstanden langs kwamen.

 

Centurion

Op het laatste weekend van juni hadden we een Romeins weekend op het fort.Dit naar aanleiding van de vondst van een Romeinse versterking op ca. 500 meter verwijderd van het fort. De vondsten werden gedaan door de archeologische dienst van Zaanstad. In overleg met de archeologische dienst is in het najaar van 2018 besloten dat de vondsten op het fort getoond zouden worden.

 

Een aantal vitrines zijn vrijgemaakt om de vondsten te tonen.


Er zijn wat unieke vondsten gedaan en deze waren nu voor het grote publiek zichtbaar.
De mensen van de dienst waren ook aanwezig op dit weekend om uitleg te geven over de opgravingen en de vondsten.
De Stichting had voor dit weekend een re-enactment groep uitgenodigd. Deze groep had verkleed als Romeinen tenten opgeslagen op de terre-pleinen van het fort. De bezoekers waren heel enthousiast van over de wijze van presenteren.

Jammer was wel dat juist op dit weekend de spooroverwegen bij het fort afgesloten waren.
Prorail was aan het werk aan het spoor langs het fort.
Voor de bezoekers was dit een groot probleem, fietsers moesten een heel eind om fietsen en ook voor bezoekers per auto was het zoeken om het fort te vinden via een omweg.
Omdat het bezoek van de re-enactment groep voor rekening van de Stichting kwam werd het weekend met een negatief saldo afgesloten. Het verwachtte bezoekersaantal werd niet gehaald. Ondanks deze financiële tegenvaller was het weekend een succes.
Belangstellenden en omwonenden hebben een goed beeld kunnen krijgen van de vondsten. Het aanwezig zijn van de “Romeinen” op het fort gaf een mooie aanvulling op de vondsten. De Romeinen gaven uitleg aan het leven in die tijd en de organisatie en manoeuvres van het Romeinse leger.

 

 

 

 

 

 

 

De muzikale omlijsting van het NGG

Bij al deze open dagen en speciale activiteiten waren de mannen van het Nederlands Grammofoon Genootschap (NGG) enthousiast aanwezig met hun aanstekelijke muzikale smaak.

Rabo clubsupport ontvangst

In het najaar heeft de Stichting deelgenomen aan een sponsoractie van de Rabobank. De Raboclubsupport. Tot onze verrassing heeft dit een mooi sponsorbedrag opgeleverd.  Dit bedrag gaan we, zoals toegezegd aan de Rabobank, onder andere besteden aan tuig voor beide honden aan de hondenkar en de aankoop van etalagepoppen om de uniformen zoals gedragen bij de vredesmissies te kunnen exposeren.

Voor het aanmaken van de tuigen voor de hondenkar, zijn we op bezoek geweest bij het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Van de conservator hebben we veel inlichtingen en wat foto’s gekregen. In Soesterberg staat een vergelijkbare hondenkar opgesteld met een mitrailleur.
De kar op het Fort aan den Ham is gebruikt voor munitietransport.
Aanvullende eisen betreffende de wettelijke voorschriften voor hondenkarren werden verkregen van de hondenbrigade van de Amsterdams politie.
Aan de tuigen voor de honden wordt inmiddels gewerkt door de firma Stubenitsky in Heemskerk, de benodigde metalen beugels worden door het Nova-College in Beverwijk gemaakt. Beiden zien het als een aparte uitdaging om aan de hand van foto’s en wettelijke voorschriften de onderdelen te maken.

Clusius kortwiekt de forthellingen

Meidoorn langs de fortgracht

 

 

 

Het afgelopen jaar hebben we weer veel ondersteuning gehad van het Clusius College.
Studenten groenvoorziening, onder leiding van docenten, werken in het groen op het forteiland.
De Stichting is heel blij met deze professionele inzet. De meidoornhaag aan de rand van de fortgracht staat er weer perfect bij en ook op veel andere plaatsen is de professionele aanpak goed te zien.

In het voorjaar hebben we weer een aantal basisscholen mogen begroeten voor een bezoek aan het fort. Aan de hand van de exposities wordt uitleg gegeven over het fort en de stelling van Amsterdam, de 2e wereldoorlog, de inzet van Nederlandse militairen in het huidige Indonesië, de inzet van Nederlandse militairen in vredesmissies, de linie van Beverwijk, enz.
Deze bezoeken zijn altijd een succes.

In het voorjaar hebben we ook bezoek gehad van wethouders van Zaanstad en Uitgeest.

Uitgeest

O.a. voor een Wijkwaardering van Zaankantersvoorelkaar. De vrijwilligerscentrale van Zaanstad.
Er was grote waardering voor de activiteiten van onze vrijwilligers.

We waren ook aanwezig op de vrijwilligersbeurs van Uitgeest en hadden een gesprekje met de burgemeester.

Scouting ceremony

Een paar weekenden was het fort de locatie voor een weekend van de scoutinggroep “De Geuzen” uit Alkmaar. De groep organiseert al jaren de weekenden op het fort. De scouts zijn gedurende het weekend actief in het groen rond het fort en slapen op het fort. De reacties van scouts en leiding zijn altijd heel enthousiast over de weekenden. Het fort is in de zomer ook ondersteuningspunt geweest in een Scouting communicatie spel tussen een groot aantal locaties. Jotacross.

Klaas-Jan kleedt zich voor de wedstrijd

 

Klik voor de Youtube van StukTV

In oktober waren er opnames voor StukTV. Een Youtube kanaal met veel aktie waarbij een BN’ner vanuit een locatie (ditmaal ons fort) een voorsprong krijgt en via GPS door een team “Jagers” gepakt moet worden.
Hij of zij moet 4 uur uit handen blijven van de achtervolgers. En wint dan de vrijheid.
Bij ons was Klaas-Jan Huntelaar degene die achtervolgt werd. Na een spannende tocht door Amsterdam en met hulp van Ajax teamgenoten wist hij uit handen van het StukTV team te blijven.

 

 

Het bestuur heeft veel tijd moeten steken in de uitwerking van de plannen voor de genieloods.
Veel vergaderingen met Stadsherstel, de omwonenden en de gemeente Uitgeest.
De nieuwe bestemming van de genieloods en de noodzakelijke aanpassing van het bestemmingsplan vroeg erg veel overleg tussen Stadsherstel en de omwonenden.
Behalve op het gemeentehuis van Uitgeest vond veel overleg plaats op het fort.
De Stichting niet direct betrokken bij de plannen. In de nieuwe overeenkomst met Domeinen is, ruim 8 jaar geleden, vastgelegd dat de Stichting in het fort een museum zou blijven beheren.
Stadsherstel zou gaan zoeken naar een nieuwe huurder voor de genieloods.
Het oorspronkelijke plan was een horeca bestemming maar de omwonenden gingen niet akkoord met een openstelling voor de horeca in de avonduren.

Storten betonnen vloer in Genieloods

Een wijziging in het bestemmingsplan die een wat ruime openstelling voor de horeca kreeg geen goedkeuring in de gemeenteraad van Uitgeest.
Uitgebreider overleg en zoektochten hadden tot resultaat dat de genieloods in de toekomst gebruikt gaat worden door een aantal kunstenaars die hun atelier daar hebben en de ruimte om workshops te geven.
Om deze werkzaamheden mogelijk te maken wordt de genieloods aan de binnenzijde aangepast voor de nieuwe gebruikers. Enige schade aan parkeerterrein en ingang was niet te vermijden.
De Stichting is blij dat er een passende bestemming gevonden is voor dit object. We verwachten niet dat het veel nieuwe bezoekers zal geven aan het fort, maar het kan wel bijdragen aan de naamsbekendheid van het museum.

Natuurlijk werd het jaar 2019 afgesloten met een Kerstdiner van de scouting “De Geuzen” en op de laatste dag een oliebol. (of twee)

Jaaroverzicht 2018

Jaaroverzicht activiteiten op Fort aan den Ham in 2018

De eerste maanden van het afgelopen jaar 2018 de werkzaamheden voortgezet die reeds aangevangen waren. De ruimte voor de communicatie apparatuur ingericht voordat de eerste bezoekers weer kwamen. Gedurende de wintermaanden is het fort en het terrein nog gebruikt voor een weekend van de scouting-groep “de Geuzen”. Gedurende dit weekend zijn de scouts werkzaam in het groen rond het fort. Op 5 januari hadden we een algemene vergadering.

In maart en april

hadden we al de eerste groepen voor rondleidingen. Grote groepen dus een extra beroep op de gidsen. De groepen gedeeld om een goede rondleiding te geven aan een groepje van een beperkte omvang. Er werd een Oer-IJ cursus op ons fort gegeven en de eerste openstelling van het seizoen met traditioneel: tinnen soldaatjes gieten en schilderen. De NSM had een ledendag bij ons. Veel modelfiguren te zien en te koop.

In de zomermaanden een aantal grote (school)groepen rondgeleid op het fort buiten de reguliere zondagen. Het bezoek en de rondleiding is voor de bezoekers elke keer zeer positief ervaren.

Mei

Op Hemelvaartsdag in Mei was het fort weer stempelpost voor de Oer-IJ wandeling, veel wandelaars deden het fort even aan, de meesten voor een kort drankje en daarna weer op weg naar de eindstreep van de wandeling.
15 mei was er een vergadering van de commissie Ruimtelijk Ordening van Uitgeest voor de voorstellen van Stadsherstel voor een bestemmingsplan wijziging van ons fort complex.
Donderdag 17 mei was de officiele opening van het Hembrug museum. Omdat we hier goede contacten mee hebben (met name Peter de Vries, als oud-secretaris van onze Fort-Stichting) is het bestuur hierbij (samen met de Staatssecretaris van Defensie) natuurlijk aanwezig geweest.

Juni

was het fort in gebruik als start- en einde locatie voor een grote fietstocht de “Kennemer Classic”. Zeer veel fietsers hebben deze rit gedaan. Voor de vrijwilligers van het fort ook een lange dag. De eerste starters waren al vroeg vertrokken en tot laat in de middag kwamen er nog deelnemers terug. Voor de organisatie en de vrijwilligers een zeer succesvolle dag. Renè Ros hield, met een groep fortgeinteresseerden, op ons fort een lunch tijdens zijn jaarlijkse forten excursie.

Ook in juni was het fort een aantal dagen in gebruik als locatie van een film die zich afspeelt in de eerste wereldoorlog. De film is nog niet klaar dus mag er nog geen aanvullende informatie vrijgegeven worden. De film-ploeg was heel content met het fort. Het decor hoefde niet aangepast te worden, inrichting, de kleurstellingen enz. is geheel in stijl zoals in de eerste wereldoorlog gebruikelijk was.

Wandelclub “De Laatste Loodjes” had bij ons een stempelpost op woensdag 20 juni.

Juli

In juli kwam de Rotary en het Trias college op bezoek en was het eerste gezamenlijke overleg tussen Stadsherstel, De Busch en Dammer buurtgenoten en het fortbestuur.
Het water in de fortgracht zakte en zakte maar. 5 maanden droogte.

Augustus

In augustus heeft een groep magneetvissers de fortgracht nagezocht. De meest opmerkelijke vondst was een groot deel van een ijszaag. De zaag is gebruikt toen de fortgracht dichtgevroren was. Niet duidelijk is wanneer de zaag gebruikt is, wel zijn er foto’s gevonden van de winter van 1917 toen soldaten bezig waren met een ijszaag om de ijslaag in de fortgracht te breken. Foto’s en zaag zijn toegevoegd aan de expositie van de innundaties.

Oud-Indie veteraan, Wim Karsten (93), bezocht met familie het fort. Stukje in Noord-hollands Dagblad.

Aan het einde van de maand augustus hebben we in het weekend ruimte gegeven aan een groep die voertuigen uit de tweede wereldoorlog hebben. Tenten zijn opgeslagen op het voorterrein met veel voertuigen. Twee zangeressen gaven een performance met liedjes uit die periode en liefhebbers konden ook met de dames op de foto.

September

In september was het fort weer locatie als een van de startpunten en stempelpost voor de fietstocht “Rondje Stelling”. De commissie “Grenspalen Stelling van Amsterdam” hield een vergadering over de status en bescherming van deze kleine monumentjes van de Stelling. Situatie is zorgelijk.
We zorgden voor een “echte” Romein bij de opgravingen in Krommenie. Verwacht expositie van de vondsten in 2019 op het fort.

Oktober

Op zaterdag 13 oktober is het fort gevraagd als eindpunt van een wandeling van station Krommenie-Assendelft via fort Veldhuis naar fort aan den Ham. De wandeling was georganiseerd door een aantal lokale groepen en de SP en georganiseerd om een protest kenbaar te maken tegen de aanleg van een verbinding van de snelwegen A9 en A8. Behalve de overlast van de omwonenden heeft de geplande verbinding ook grote invloed op het bestaan van de Stelling van Amsterdam. Een groot aantal belangengroepen hadden op het voorterrein en de genieloods kraampjes ingericht met informatie over de mogelijk schadelijke invloed van de verschillende trace’s die voorgesteld worden. Voor de wandelaars was er, na de lange wandeltocht, op het fort soep, broodjes en muziek verzorgd.

Het officiële einde van het seizoen werd in oktober weer afgesloten met een zondag tinnen soldaatjes gieten en schilderen. Veel kinderen gingen weer trots met hun werkstuk naar huis.
Gedurende het seizoen hebben we wederom weer muzikale omlijsting genoten van het Nederlandse Grammofoon Gezelschap. Met oude pick-ups en vinyl platen werden oude (en heel oude) hits ten gehore gebracht. Bezoekers waarderen het zeer en voor de oudere bezoekers komen er weer herinneringen boven.

Het bestuur heeft het afgelopen jaar regelmatig overleg gepleegd met een groot aantal instellingen. Overleg met Stadsherstel Amsterdam over een nieuwe functie voor de genieloods. Overleg met de buurtvereniging van Busch en Dam over de voorstellen over de functie van de genieloods. Met de buurtvereniging hebben we ook regelmatig overleg over andere plannen en mogelijkheden. Het bestuur is ook een tal malen aanwezig geweest bij overleg met de gemeente Uitgeest. Ook zijn er contacten met het Nationaal Militair museum Soesterberg en Defensie. Informatie met deze organisaties uitgewisseld en waar nodig wat ondersteuning ontvangen.
Het bestuur hecht veel waarde aan de contacten met alle genoemde instellingen.

Na de laatste open zondag in oktober zijn we begonnen met de ontvangstruimte te moderniseren, een nieuwe bar met koelkasten enz. De ingang voor bezoekers zal bij deze ruimte zijn. De ruimte aan de linkerzijde, de officiers-mess wordt zoveel mogelijk weer ingericht zoals die oorspronkelijk geweest is. Bij het schoonmaken van de muren kwamen we patronen tegen van sier-beschildering. Deze worden weer aangebracht. In deze ruimte kunnen de bezoekers plaats nemen voor een drankje en zo nodig wachten op het tijdstip van rondleidingen. De ruimte aan de rechterzijde van de ontvangstruimte wordt ingericht als filmzaal-ruimte voor lezingen. De werkzaamheden verlopen voorspoedig en met de start van het nieuwe seizoen zullen de ruimtes ingericht zijn.
O ja, 7 november gingen de vrijwilligers op een “studiereis” naar Fort Kijkduin en het Kazemattenmuseum op Kornwerderzand. Leerzaam groepsuitje.Ook hadden de Scouts een ritueel op het fort. Spannend.

De vrijwilligers en bestuur van de stichting Fort aan den Ham dankt alle mensen voor de ondersteuning die we afgelopen jaar hebben mogen ondervinden.

31 dec. Het bestuur Stichting Fort aan Den Ham

Jaaroverzicht 2017

Bericht van de voorzitter.

Ook dit jaar hebben wij weer het een en ander gedaan op het Fort.

Het inrichten van de bergplaats en telegrafie ruimte in de Poterne, met kasten voor de militaire radio’s en communicatie middelen.

Al wat ingericht met radio’s en Simon aan het werk.

Fort bij Krommeniedijk Fort aan den Ham

Ook de tussendeuren van de poterne zijn gemaakt en geplaatst door Cor en Don en worden geschilderd door Piet. Staat weer zoals het hoort.

Ook zijn de deuren van de Buitennissen aan de oostkant gemaakt en geplaatst, voor de bergruimte, buitenprivaat (hierin moeten nog twee loden afvoer pijpen geplaatst worden), buiten wc, (moet nog worden voorzien van een houten zitting met rond gat en een houten ronde deksel).Verder hebben wij ruimte 17 ‘’ tweede wereldoorlog,” opgeknapt een opnieuw ingericht met wat opstellingen, begin van de oorlog, NSB, illegaliteit huiskamer, getto, inleveren van radio’s, hongerwinter, bevrijding.
Via giften kregen wij aangeboden een “Hem klem” bankschroef gemaakt bij de artillerie inrichting Hembrug en een Fongers fiets. Deze werden ook gebruikt door het leger en door de bewaking van de artillerie inrichting.
Ook kregen wij een set leidsel voor de honden kar (Deze moeten nog op maat gemaakt worden)
Afgelopen jaar weer wat bruidsparen gehad voor het maken van bruidsfoto’s. In de maand juni was het Fort overgenomen door kunstenaars met een expositie door het hele Fort en de genieloods heen. Ook op de open zondagen wat, re-enactment, tinnensoldaatjes gieten, stempel post voor een wandeltocht, start en stempel punt voor de fiets ronde Stelling-toer.
Diverse scholen ontvangen.

Op de verlanglijst staat nog het plaatsen van de stangen voor de olielampen, buitenlantarens, het plaatsen van de buitenladders. (Ook nog het uitbaggeren van de gracht en het terug plaatsen van de brug).
Het verder inrichten van de ruimte 17 tweede wereldoorlog, ruimte 11 en de kantine opknappen.
Afgelopen jaar moesten wij helaas, door overlijden, afscheid nemen van Wob Nanning.

Verder op de dinsdag en woensdag weer onderhoud gepleegd aan en in het Fort. Vooral op de fort helling deze vrij gemaakt van de brammen-struiken en beginnende boom groei.

BIJ DEZE WENSEN WIJ ALLE DIE HET FORT EEN WARM HART TOEDRAAGT.
FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG EN GEZOND NIEUWJAAR TOE.


Voor onze donateurs; denk ook het komend jaar 2018 weer aan ons.

Namens de Stichting Fort aan den Ham
Roel Laffra

Uitje2017

Op zaterdag 9 september heeft (een deel van) onze vrijwilligers een studiereis ondernomen naar vestingen, forten en batterijen.  Vesting Naarden, Fort Uitermeer en Kustbatterij Diemerdam waren het doelwit. Koffie en een lunch werden natuurlijk verzorgd. Geslaagde dag.

Koffie

Krayenhoff bewaakt de vesting.

De Franse vlag wordt gehesen. Napoleon komt op bezoek

Rondje Stelling 2017

Op 3 september was weer het, inmiddels traditionele, Rondje Stelling. Een fiets/tour tocht over de historische weggetjes van de Stelling van Amsterdam. Afstanden van 170, 120 en 65km konden afgelegd worden. Start/finish en stempelplekken in de forten. En koffie appelpunt/slagroom hoort daar natuurlijk ook bij. Zoals altijd was het weer een prachtige dag, veel zon, weinig wind en een goede organisatie Stichting Fortza Velo i.s.m. de meewerkende forten.

Stichting Fortza Velo is sinds 2017 organisator van Rondje Stelling. De stichting is voortgekomen uit de partijen die Rondje Stelling al sinds 2012 organiseren: de wielerverenigingen UWTC, Kennemer Toer Club, Alcmaria Victrix en de Raisin Hope Foundation Nederland.

Een impressie:

Inschrijven en stempelen in de Poterne

Muzikale ondersteuning van het NGG bij vertrek en aankomst werd zeer gewaardeerd.

Eerst maar een bakkie doen voor vertrek.

Team tactiek word besproken.

Eerst oostwaarts richting Krommeniedijk. Tegen de opkomende zon in.

Parkeerwacht en verkeersleiding. Geen ongelukken hier.

Ook op “gewone” fietsen is het goed te doen.

Die kant op, graag.

Volgend jaar weer?

 

Fort a/d Ham 2016

Fort bezet. protestactie A8-A9 van buurtschap Busch en Dam

Fort aan den Ham 2016

(van de voorzitter) Al weer een jaar voorbij.

Wat hebben wij het afgelopen jaar verbeterd op het Fort en opnieuw aangebracht?
Wij zijn verder gegaan met het opzetten en afwerken van de bergplaats en telegrafieruimte in de Poterne.

Eind april moet het ingericht zijn. De deuren zijn door ons zelf gemaakt. (na wat denkwerk).
Het glas is geplaatst in de ramen en boven in het klapraam van de nieuwe kozijnen voor de harmonicadeuren in de Poterne.

nieuwe telegrafistenruimte

Wat ook deze zomer gereed kwam zijn de buitennissen aan de westkant van het Fort. Hierin is gevestigd de Buitenprivaat, toilet en bergruimte. (Met dank aan Gamma Wormerveer)
Volgend jaar beginnen wij aan de oostkant met het plaatsen van de kozijnen en deuren voor de buitennissen.
Voor het jaar 2017, willen wij zoals gezegd de radio’s verplaatsen van ruimte 15, Bureel Commandant en voorraad kamer van het Fort, naar de Bergruimte en Telegrafieruimte, hierin willen wij wat tafels plaatsen met opbergruimte er onder (kasten en lade).

Wij zijn ook begonnen met het leeg halen van ruimte 17, Tweede Wereldoorlog, om deze weer op te knappen (betimmeren, schilderen en nieuwe stopcontacten). Als deze weer gereed is gaan wij deze samen met Luuk weer in richten met thema’s en diorama’s, over de aanvang, verloop en einde van de Tweede wereldoorlog in Nederland.

zoals in Fort bij Krommeniedijk

Ook staat er nog op het verlang lijstje, het maken van de vier harmonicadeuren in de Poterne. Het opknappen van onze entree, ontvangstruimte en Kantine.
Stangen voor het ophangen van de olielampen, buiten lantaarns, en het plaatsen van de ladders en overal het zelfde deur beslag. (krukken en scharnieren)

(Het plaatsen van een brug en het uitbaggeren van de Fort gracht). (Dit kunnen wij helaas niet alleen doen). Verder zijn wij bezig met het gewone onderhoud, zoals het schoon maken en schilderen het her indelen van de diverse ruimte, het buitengebeuren, onderhoud van de vegetatie, snoeien, gras, en bomen.

Het afgelopen jaar hebben wij weer wat bruidsparen gehad die foto’s wilden maken op en in het Fort, het tinnensoldaten gieten, het Romeins weekend, Startpunt van Fiets Rondje Stelling en de open zondagen. 

Al met al was het weer een fijn jaar.
Bij deze wensen wij alle die iets voor het Fort betekent, als vrijwilliger, donateur, jantje van alles.
Fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond Nieuwjaar.
Uw donatie voor 2017, kunt U weer overmaken op onze bankrekening. Zie onze website.

Bij voorbaat onze dank.

Roel Laffra.

17 dec. Kerstdiner

Afgelopen zaterdag 17 december had scouting “De Geuzen” weer op het fort het traditionele kerstmaal. De voorbereidingen begonnen ‘s middags met het aansteken van het fornuis van de originele, meer dan 100 jaar oude, fortkeuken en het klaarmaken van de lekkere hapjes.