Bezoek van ZôWasUt

Bezoek ZôWasUt (www.zowasut.nl)

Zondag, 15 september 2013, hadden we een optreden in het Fort Aan den Ham in Uitgeest,

Rinus en ik wisten na enig speurwerk het fort te vinden en Ben, ex-basist van ZôwasUt en voor vandaag plaatvervanger van Nico was al reeds aanwezig tezamen met Trude. We werden gesitueerd in een kleine ruimte waar we door de toegang naar de bar en ontspanningsruimte enigszins contact onderhielden met de bezoekers aldaar. De akoestiek was erg goed en we speelden er die middag heerlijk op los met leuke nummers van de Everly Brothers, Buddy Holly en van Corry en de Rekels en dat ging er allemaal in als koek. In de ruimte waar we speelden hoorden we door applaus en wilde kreten dat het wel in goede aarde viel wat we hier teweeg brachten.

2013-09-15 Fort aan den Ham 014

foto’s: © ZôWasUt

In de pauze werden we verblijd met koffie en drankjes en keuvelden we nog wat na over de muziek en over het fort en de vrijwilligers aldaar. Daarna was het de beurt voor het tweede blok in ons repertoire, waarin we met goede moed enkele instrumentale- en wat nieuwere nummers ten uitvoer brachten. We hadden een leuke dag daar in Uitgeest met aardige mensen die ons daar hielpen. Voor een rondleiding of fiets-excursie in deze mooie omgeving is het het bezoeken zeker de moeite waard. In september iedere zondag geopend en iedere woensdag te bezoeken van 10.00 tot 16.00 uur. Open dagen 22, 29 september en 27 oktober.

Allen bedankt voor deze leuke middag,
namens ZôwasUt,
Bert.


Comments

Bezoek van ZôWasUt — 1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.